Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

Chiều 27/4, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý và phản biện đối với dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 
                                          Đại biểu góp ý với dự thảo Nghị quyết   

Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dự kiến áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn theo Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 31/12/2024. Nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã nghỉ việc quy định tại Nghị quyết này do ngân sách địa phương đảm bảo.  

Sau khi nghe tóm tắt Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu là lãnh đạo các tổ chức thành viên; hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ tỉnh đều nhất trí việc ban hành nghị quyết là cần thiết; đồng ý mục đích và quan điểm chỉ đạo trong tờ trình; bố cục và nội dung của nghị quyết là phù hợp với dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, về đối tượng áp dụng và không áp dụng, các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể. Cần quy định các đối tượng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trên địa bàn tỉnh phải có đơn xin nghỉ trước tuổi; đơn xin thôi việc ngay. Việc áp dụng cán bộ, công chức cấp xã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm khi nghỉ thôi việc đều được hỗ trợ 10 tháng lương là chưa phù hợp…

Những ý kiến thảo luận tại hội nghị được Sở Nội vụ tỉnh tiếp thu, báo cáo UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới./.


Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn: