Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập

Sáng ngày 20/02, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, giai đoạn 2019-2021. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

 
                              Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đòng tình với các nội dung của dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính do Ủy ban TWMTTQ Việt Nam soạn thảo. Tuy nhiên đại diện các tỉnh cũng tham gia góp ý, đề nghị sửa đổi một số nội dung như: Quy định về giải thể MTTQ Việt Nam trực tiếp; quy định số lượng Ủy viên Uye ban đối với các đơn vị đặc thù; quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách cuat Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng cấp phó đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp...Theo ý kiến của đa số đại biểu, các quy định này còn bất cập và chưa phù hợp với điều lệ của MTTQ Việt Namcũng như tình hình thực tế. Do vậy, đại diện các tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần có sự cân nhắc tính toán với điều kiện thực tế của tưng địa phương, không nên quy định về một mức chung. Các đại biểu cũng đề nghị tăng thêm số lượng cấp phó đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp sơ với các tổ chức chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Thưucj hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Bắc Kạn có 6/8 huyện có đơn vị cần sắp xếp, kiện toàn lại Ủy ban MTTQ Việt Nam; sau khi sáp nhập số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giảm từ 122 xuống còn 108 đơn vị./.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Ban Phong tròa và Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh