Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền tháng 3/2020

Ngày 21/02/2020 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1439-CV/BTGTU về việc Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2020.

Để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền tốt các nội dung sau:

Chi tiết nội dung Công văn xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy