Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Ngày 30/03/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1494/CV-BTGTU về việc đề nghị các địa phương, đơn vị, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên facebook, zalo, youtube, fanpage về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Nội dung chí tiết Công văn xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy