Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số

Ngày 17/4/2020 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành công văn số 815/MTTW-BTT về việc Định hướng thực hiện truyền thông giáo dục về công tác dân số năm 2020.

Nhằm tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện các mục tiêu Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững...Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung Định hướng thực hiện truyền thông giáo dục về công tác dân số năm 2020. Xem chi tiết và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ủy ban TW MTTQ Việt Nam