Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh

Chiều 09/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ảnh 1

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 3 cơ quan đã chủ động triển khai nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp.

Năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 83 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn bạc, thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp. HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 33 cuộc khảo sát, giám sát về những nội dung cử tri, đại biểu quan tâm. Khi nhận được văn bản kiến nghị sau khảo sát, giám sát, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện các kiến nghị.

Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề theo hình thức trực tuyến với gần 4.000 cử tri tham gia. Phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hội nghị TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 9, thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, với gần 3.800 cử tri tham gia. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Tại Hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 bên, cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm qua tương đối chặt chẽ, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần vào thành tích chung toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, thời gian tiếp theo, 3 cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với việc soạn thảo các văn bản, tờ trình dự thảo nghị quyết; đối với một số vấn đề quan trọng, trước khi xin ý kiến phản biện xã hội nên có ý kiến định hướng của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết HĐND đến mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.../.


Tác giả:  Xuân Nghiệp
Nguồn: