Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Sáng 18/9, MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự.

 
                    Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của MTTQ đã có nhiều chuyển biến mới quan trọng. MTTQ Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và lực mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; tuy nhiên trong thời gian tới, đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm và khát vọng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, hướng vào các nội dung trọng tâm như: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Cán bộ Mặt trận các cấp phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu./.

Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn: