Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 
                                                        Quang cảnh đại hội  

Tại Đại hội này, sẽ đánh giá, thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của toàn Đảng bộ trong 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII và bầu các đồng chí đại biểu tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Để thực hiện các nội dung của đại hội, phiên trù bị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là bước chuẩn bị chu đáo cho phiên chính thức của đại hội. Tại phiên trù bị này, sẽ thực hiện một số nội dung công việc như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của đại hội; phổ biến, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và chia tổ thảo luận.Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên trong toàn Đảng bộ đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII - đây là điểm mới so với những nhiệm kỳ đại hội trước.

Tại phiên trù bị, đại hội đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt trong thời gian qua. Cũng tại đại hội, Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Bắc Kạn 21 tỷ đồng để bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn./.Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần cho sự thành công của đại hội. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ, chính xác những quy định chung của đại hội, nắm chắc Quy chế bầu cử trong Đảng. Đó là những quy định, hướng dẫn để mỗi đại biểu thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình tại đại hội.

Tác giả: 
Nguồn:  BBK