Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống COVID-19.

Ngày 28/02/2020 Sở Y tế Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 515/SYT_NVY về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; Công văn số 45/GDSKTƯ ngày 19/02/2020 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19.

Để nhân dân trong tỉnh hiểu đúng về dịch bệnh, từ đó có cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, Sở Y tế gửi tới các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19.

Các đồng chí xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Y tế Bắc Kạn