Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn ủng hộ Covid-19

Ngày 14/4/2020, tại cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn. Ông Nghiêm Mạnh Thắng, Phó giám đốc Công ty đại diện công ty trao số tiền 10 tiệu đồng cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để chung tay ủng hộ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 
 Ông Nghiêm Mạnh Thắng, Phó giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước trao số tiền 10 triệu đồng cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  

Tại buổi tiếp nhận, ông Ma Nhật Hoài, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn và ghi nhận hành động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn.


Tác giả:  Ban Phong trào & Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh