Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện Về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước gây hậu quả nghiêm trọng, để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa người mắc và tử vong do dịch bệnh và thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 23/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ra Công điện số 01/CĐ-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chi tiết nội dung Công điện xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn