Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 05/01, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (Trưởng Khối năm 2022), Hội Nông dân (Phó Khối năm 2022).

Trong năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đến các cấp cơ sở kịp thời, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên, CNVCNLĐ; tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh…góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022 ảnh 2

                                                                     Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Khối trong năm 2023; suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội nghị đã thống nhất đề cử Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng Khối và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phó Khối thi đua năm 2023.

Hội nghị đã phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, đồng thời kêu gọi toàn thể các đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023…./.


Tác giả:  Huyền Thương
Nguồn: