Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lênin

Ngày 10/4/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành công văn số 1509-CV/BTGTU về Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.L.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công lao, cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung Công văn kèm Đề cương tuyên truyền cụ thể TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy