Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ngày 03/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 388/UBND-VXNV về việc thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo cuẩ Ban Bí thư trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy Bắc Kạn đã được cụ thể hóa tại các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh...

Nội dung Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn