Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác Dân vận 6 tháng cuối năm

Sáng 5/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

Dồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn phát bểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn tăng cường bám nắm cơ sở, nhận định tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời phối hợp chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vấn đề đặt ra trong công tác dân vận. Điển hình như công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm nhất là những vấn đề tồn tại, hạn chế qua đó tập trung vào công tác chỉ đạo sát, trúng tình hình thực tế.

Tình hình nhân dân ổn định, tích cực lao động sản xuất; không có điểm nóng về tôn giáo và những vụ việc phức tạp gây mất an ninh chính trị tại địa phương. Thực hiện công tác dân vận chính quyền không để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành phát động và nhân dân đồng tình ủng hộ, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 97,57% hộ đăng ký gia đình văn hóa, 95,8% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa…

Bên cạnh đó, công tác Dân vận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc cụ thể hóa bằng văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chậm, hình thức, thiếu cụ thể và tính sát thực; công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt hiệu quả cao; bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác dân vận các cấp còn thiếu, trình độ nghiệp vụ năng lực cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế…

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 như: Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị liên quan đến công tác dân vận; xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng phong trào Dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay”; tiếp tục nghiên cứu thực hiện Đề tài khoa học “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vậnc hính quyền xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”. Tổ chức đối thoại với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở việc tổ chức thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ghi nhận những kết quả công tác dân vận đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận có sự đổi mới góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, còn có vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai; phong cách làm việc còn nặng về hành chính; việc nắm tình hình dư luận chưa kịp thời, công tác dân vận chính quyền còn yếu.

Đồng chí yêu cầu việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo phải thực chất, thiết thực; các đơn vị chủ động tốt hơn trong công tác phối hợp, thực hiện công tác dân vận. Chính quyền cần thật sự quan tâm công tác dân vận. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì xây dựng quy chế phối hợp trong việc tuyên truyền thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Các cấp, ngành, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, thực hiện công tác dân vận tốt hơn…/.

Tác giả:  Nông Vui
Nguồn:  BBK