Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sớm đi vào cuộc sống

PpĐể Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết mọi cán bộ, đảng viên phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; việc học tập phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Do đó, Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng đến việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

 
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự học tập và chỉ đạo điểm cầu tại hội trường Chi nhánh Viettel Bắc Kạn  

Ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả và triển khai, quán triệt tinh thần của hội nghị Trung ương 6 và các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 sẽ ban hành. Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho cho các đơn vị liên quan của Khối Ủy ban cũng như Ban Tổ chức, Sở Nội vụ chuẩn bị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); ngày 15/11/2017 Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Theo đó, trong 2 ngày 29 và 30/11/2017 trên toàn tỉnh có 9 điểm cầu được học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trực tuyến từ Trung ương. Trong đó điểm cầu tại UBND tỉnh tham gia học là các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, phó các ban xây dựng đảng và Văn Phòng Tỉnh ủy, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; tại điểm cầu hội trường Chi nhánh Viettel Bắc Kạn gồm Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an, Thành ủy thành phố Bắc Kạn và 7 điểm cầu tại 7 huyện trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Theo chỉ đạo của Trung ương, chúng ta triển khai hết tất cả các điểm cầu ở các huyện và một số điểm cầu ở tỉnh Bắc Kạn. Tất cả các điểm cầu đều được khai thác và các Đảng bộ đều được học tập. Tới đây, tất cả các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm triển khai đến đảng viên cấp mình để làm sao đảng viên hiểu được và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Được biết, đây là lần đầu tiên tại tỉnh Bắc Kạn một Hội nghị học tập nghị quyết được trực tuyến từ cấpTrung ương đến cấp huyện, thành phố. Là một trong những đại biểu được nghe trực tuyến tại buổi học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đồng chí Hoàng Hữu Toàn- Bí thư Đảng ủy Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Qua buổi học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII từ điểm cầu trực tiếp của Trung ương, chúng tôi thấy việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo hình thức này thật sự có hiệu quả. Chúng tôi nắm vững hơn, rõ hơn về những chủ trương, nghị quyết, đường lối lãnh đạo của Trung ương, của Đảng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài. Chúng tôi mong muốn, sắp tới khi tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương sẽ mở rộng hơn các thành phần tham gia…

Đồng chí Bế Ngọc Anh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Được tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo hình thức trực tuyến từ Trung ương tôi cảm thấy đây là một việc làm hết sức thiết thực, bổ ích. Tôi mong muốn đối với việc học tập nghị quyết như thế này nên mở rộng đối tượng, ngoài các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt nên mở rộng đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên cấp phó các đoàn thể và phó các tổ chức hội, các tầng lớp nhân dân để làm sao càng có nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được học tập các chỉ thị, nghị quyết thông qua các chương trình trực tuyến từ Trung ương như thế này.

Đồng chí Triệu Đức Lân- Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Kạn cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao về cách học trực tuyến, tập trung này. Tôi thấy đây là cái mới và rất cần thiết. Đối với Thành phố thực hiện theo Kế hoạch của Tỉnh ủy chúng tôi đã tận dụng hết không gian cũng như là chỗ ngồi của điểm cầu để mời tối đa nhất các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng phó các phòng, ban, bí thư, chủ tịch các xã phường cùng tham gia học tập.

Để đạt được kết quả học tập cao nhất và khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học Nghị quyết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc dự học tập và chỉ đạo tại các điểm cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, vì chúng ta có một biểu hiện đó là lười học tập nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết là rất quan trọng. Cho nên Thường vụ thống nhất tất cả các đồng chí Thường vụ phụ trách các Đảng bộ đều dự ở các điểm cầu của các đảng bộ để theo dõi, giám sát việc tổ chức học tập, chấp hành học tập của các cấp tại các điểm cầu như thế nào ? và sau đây sẽ có bài thu hoạch để thông qua đó các đồng chí đi học Nghị quyết nắm được gì về tinh thần nghị quyết đó ? từ đó có cơ sở để đánh giá ý thức học tập của cán bộ, đảng viên.

Theo kế hoạch, sau khi tham gia học tập trực tuyến trong 2 ngày 29 và 30/11/2017 đến tháng 1/2018 tất cả các cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở phải được học tập và tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân theo chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung Nghị quyết với các hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp. Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tới đây, tỉnh sẽ tổ chức thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gồm có 4 Nghị quyết đã ban hành và Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. Tinh thần của Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt liên quan đến Nghị quyết 18-NQ/TW thì tỉnh đã tổ chức trước thông qua Đề án 03-ĐA/TU tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Hiện nay tỉnh ta đã thực hiện xong việc tinh gọn bộ máy ở trong các cơ quan thuộc các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và các sở ngành trực thuộc UBND tỉnh. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) có 2 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ đó là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp, một số đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã tinh gọn xong, tới đây những gì chưa làm tỉnh sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải xây dựng một kế hoạch hết sức sát thực để làm sao triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)./.

Tác giả:  Nông Vui - Văn Lạ
Nguồn:  BBK