Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017- 2020".

Chiều 9/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017- 2020”. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí báo cáo viên câp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trước khi diễn ra buổi Hội thảo

Phát biểu trước khi diễn ra buổi Hội thảo đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền theo cách truyền thống, còn sách vở, chưa linh hoạt nên hiệu quả công tác tuyên truyền chưa đạt như mong muốn. Các đơn vị cần đổi mới hình thức tuyên truyền sao cho hiệu quả tạo sự đồng thuận cao. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị, địa phương cần đa dạng hóa các hình thức truyền thông; đưa việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết vào kế hoạch hàng năm, tháng, quý. Các cơ quan thông tấn báo chí, ngoài phản ánh những mặt tốt, những gương điển hình tiên tiến ở cơ sở cũng như đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, cần phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc, hạn chế tại các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong buổi hội thảo này, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh thẳng thắn thảo luận, góp ý xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017- 2020” thống nhất cao để đưa ra giải pháp tuyên truyền trong thời gian tới thực sự có hiệu quả, phát huy được những tôn chỉ, mục đích của các chỉ thị, nghị quyết; để chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào người dân, đi vào cuộc sống.

Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Đề án
Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Đề án

Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017- 2020” gồm 5 phần chính cụ thể là: Sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án; thực trạng công tác quán triệt học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian qua; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; lộ trình và kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra tại đề án, kinh phí và việc tổ chức thực hiện Đề án. Một số đại biểu cho rằng nên điều chỉnh lại tên Đề án là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017- 2020”. Ngoài ra cũng góp ý chỉnh sửa bố cục, nội dung, câu từ trong Đề án…

Các ý kiến đóng góp được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu tổng hợp; và tiến hành chỉnh sửa, bổ sung vào Đề án cho phù hợp, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét./.

Tác giả:  Phóng viên
Nguồn:  BBK