Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 17/02, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Xem tiếp


Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, toàn Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Xem tiếp


Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc ta lại hân hoan đón mừng năm mới và chào mừng một sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). Xuân này là mùa Xuân thứ 91 của Đảng quang vinh, cả nước càng mừng vui khi Đảng ta vừa tổ chức thành công kỳ Đại hội lần thứ XIII. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Xem tiếp


Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn đã đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Xem tiếp


Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn tích cực thực hiện nhiều chính sách về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và bước đầu thu được những kết quả quan trọng.

Xem tiếp


về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Xem tiếp


Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem tiếp


Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Đây là những quyết sách đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Để sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đi vào cuộc sống, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã và đang triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, thể hiện ngay từ việc quán triệt, học tập Nghị quyết.

Xem tiếp

12