Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền

Năm 2017, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả nổi bật; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được tăng cường. 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, thống nhất các nội dung giám sát và phản biện xã hội trong năm. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính quyền các cấp, của các tổ chức, các doanh nghiệp... Qua giám sát kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Quyết định 217, 218 đã mở ra cơ hội để MTTQ và các đoàn thể thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội.

 
 Ông Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giám sát HTX kiểu mới tại huyện Ngân Sơn  

Công tác tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nội dung luôn được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình khi MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò trong lĩnh vực này. Để tạo điều kiện và phát huy tốt nhất trong công tác này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy quyền và trách nhiệm của người dân, đoàn viên, hội viên trong tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cụ thể, hướng dẫn MTTQ các cấp tập trung quản lý tốt các nguồn quỹ do MTTQ chủ trì vận động, quản lý. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính, Thanh tra tỉnh kiểm tra các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh; từ đó kịp thời phản ánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tham nhũng, tiêu cực thông qua việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác từ người dân. 

 Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp 01 lượt công dân đến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh giám sát việc giải quyết khiếu nại 02 vụ việc của công dân về đất đai bị tồn đọng kéo dài. Tiếp nhận 02 đơn kêu cứu, 4 đơn đề nghị, 3 đơn kiến nghị, 4 đơn tố cáo của công dân, các nội dung liên quan đến san lấp mặt bằng của Dự án, liên quan đến tranh chấp đất đai, kiểm tra chất lượng công trình tuyến đường giao thông, kiến nghị các công văn trả lời của UBND tỉnh…

Ngoài ra, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân tại trụ sở tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND và UBND các cấp,...Thông qua đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có điều kiện nắm rõ thông tin, nội dung từng vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp để từ đó giải thích, hướng dẫn công dân khi đến phản ánh, kiến nghị với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng thời giám sát chặt chẽ trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan có thẩm quyền. 

Công tác hoà giải ở cơ sở được quan tâm chú trọng, sự phối hợp kết hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải và sự cống hiến nhiệt huyết của đông đảo đội ngũ hòa giải viên cơ sở với 6.445 hòa giải viên/1421 tổ hoà giải. Những mâu thuẫn nhỏ, những khúc mắc trong quan hệ gia đình, làng xóm được các hòa giải viên thực hiện tốt đem lại cuộc sống bình yên, ổn định, góp phần đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt theo quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc được 5 cuộc, tại 59 điểm, có 4572 cử tri tham dự, 708 lượt cử tri phát biểu với 626 ý kiến. Trong các cuộc TXCT nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến đời sống, sản xuất, an sinh xã hội, chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới... Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ và kịp thời gửi các cấp, các ngành xem xét giải quyết.  

Có thể nói, việc kịp thời phản ánh lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của người dân sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp trong thời gian tới. Đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. /

Tác giả:  Hạ Thu Hiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh