Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

MTTQ phối hợp giám sát cải cách thủ tục thuế, hải quan

Chiều ngày 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, nghe báo cáo kết quả cải cách chủ yếu trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, nghe báo cáo kết quả cải cách chủ yếu trong lĩnh vực thuế, hải quan. Ảnh: VGP/Từ Lương

Đây là bước chuẩn bị để MTTQ Việt Nam tiến hành giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thủ tục thuế, hải quan trong năm 2015.

Đồng thời, triển khai chương trình công tác năm của Chính phủ về đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua lĩnh vực thuế và hải quan.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu rõ: Tài chính là ngành dẫn đầu trong việc triển khai đo đếm sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp thông qua lĩnh vực thuế và hải quan. Cần huy động trí tuệ của nhân dân cùng tham gia cải cách hành chính, nhất là hai lĩnh vực nhạy cảm này.

Còn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam Bùi Văn Quân cho biết, 9 tháng vừa qua, môi trường kinh doanh trong nước đã có nhiều thay đổi đáng kể. Những doanh nghiệp uy tín đã chuyển tâm lý phải nộp thuế sang tâm lý được nộp thuế.

Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam mong muốn được cùng MTTQ tham gia giám sát công tác cải cách môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu vấn đề tại Hội nghị: “Vì sao tình trạng doanh nghiệp nộp thuế kêu ca, phàn nàn vẫn còn phổ biến? Hằng năm ngành thuế tổ chức kiểm tra 60.000-70.000 doanh nghiệp, đây là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, nhất là đối với những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc.

Việc MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thông qua thủ tục thuế và hải quan là việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và quốc gia”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của Bộ Tài chính trong việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Về dự kiến các chương trình phối hợp và mục tiêu phối hợp trong năm 2015, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị việc phối hợp cần hướng đến thực hiện mục tiêu rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng thủ tục.

Việc giám sát cần rộng hơn, giám sát việc trả lời ý kiến công khai minh bạch, hỗ trợ thông tin của các cơ quan thuế, hải quan các cấp, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, giám sát ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục được tiếp thu thế nào, doanh nghiệp có ý kiến gì với cơ quan thuế, hải quan, có được tiếp thu không… để từ đó xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Đối với tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong những tháng còn lại của 6 tháng đầu năm 2015 có thể ưu tiên chọn một số địa bàn trọng điểm về kinh tế như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai triển khai giám sát thủ tục thuế và bảo hiểm xã hội; trong 6 tháng cuối năm 2015 triển khai giám sát về thủ tục hải quan.

“Trước mắt để triển khai, đề nghị MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, VCCI phân công lãnh đạo thực hiện, cử cán bộ cấp vụ xây dựng chương trình chi tiết.

Phấn đấu hết 30/3 có kế hoạch giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thủ tục thuế, hải quan năm 2015 và định hướng năm 2016 để tiến hành triển khai thực hiện thí điểm.

Đến tháng 6 có kết quả ban đầu để đến tháng 10 có kết quả tổng hợp việc giám sát, sau đó báo cáo với Quốc hội và Chính phủ”, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo chinhphu.vn

Tin bài mới: