Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ huyện Chợ Mớitổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đối với các xã Thanh Vận, Nông Hạ, Thanh Bình, Yên Đĩnh và xã Như Cố.

 
          Quang cảnh buổi làm việc  

Nội dung giám sát: Giám sát việc xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở xã; công tác kiện toàn thành viên của Ban chỉ đạo khi thiếu khuyết; việc xây dựng kế hoạch công tác triển khai các văn bản về thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11 đến các thôn, bản; công tác kiểm tra, thăm nắm tình hình thực hiện Pháp lệnh số 34 của thành viên Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở cấp huyện, cấp xã...

Tác giả:  Thu Hồng
Nguồn:  MTTQ Chợ Mới