Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giám sát của MTTQ sẽ hỗ trợ cho thanh, kiểm tra của Nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chức năng giám sát của MTTQ là giám sát xã hội, mang tính nhân dân nhằm hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước.

Chiều 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý từ ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Kỳ họp thứ 8.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - cơ quan dự thảo giải trình, tiếp thu của UBTVQH cho biết ý kiến của các ĐBQH đều tán thành sự cần thiết phải quy định trong dự thảo Luật về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ tính đặc thù trong hoạt động giám sát của Mặt trận và sự khác nhau giữa hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác, đặc biệt là hoạt động giám sát của cơ quan dân cử.

Làm rõ tính chất giám sát của MTTQ Việt Nam là hỗ trợ, bổ sung cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước; quy định cụ thể trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý của kết luận, kiến nghị giám sát.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng, dự thảo Luật đã xác định giám sát của Mặt trận là giám sát xã hội, mang tính nhân dân, nhằm hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước.

“Bởi vì thông qua hoạt động giám sát của mình, Mặt trận góp phần kịp thời phát hiện những sai phạm, khuyết điểm; phát hiện, phổ biến, nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Kết quả giám sát được thể hiện thông qua kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn cuộc sống”, ông Phan Trung Lý khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Phan Trung Lý cho biết, dự thảo Luật đã quy định đối tượng phản biện xã hội là dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước, còn đối tượng của giám sát là chính sách, pháp luật hiện hành. Như vậy, đối tượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã bao quát hết chính sách, pháp luật của Nhà nước đang ở trong giai đoạn dự thảo, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo ông Phan Trung Lý: “Quy định như vậy là phù hợp với vị trí, vai trò cũng như thực tiễn hoạt động của Mặt trận trong thời gian qua”.

Về giá trị pháp lý của phản biện xã hội, ông Phan Trung Lý cho biết, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung thêm để làm rõ hơn nữa trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội, cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản trong việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của Mặt trận.

Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật cần cụ thể hóa vai trò phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với dự thảo các văn bản pháp luật.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo chinhphu.vn