Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 6/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Xem tiếp


Từ ngày 25/10 - 03/11/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh triển khai giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ giai đoạn 2017 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Phát huy vai trò giám sát, phản biện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Kạn đã tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, qua đó, đã kiến nghị nhiều nội dung, bổ sung, điều chỉnh những bất cập, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của người dân.

Xem tiếp


Năm 2017, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả nổi bật; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được tăng cường.

Xem tiếp


Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận TQVN và các Đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, mặc dù là một hoạt động mới, một lĩnh vực công tác chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng trong những năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Xem tiếp


Ngày 6/7/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân UBND Thành phố Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tiếp công dân kỳ này, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp 5 công dân,

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, với sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng thời xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Ban tư vấn và quy chế hoạt động của Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện công tác phản biện xã hội theo chức năng.

Xem tiếp


Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đối với các xã Thanh Vận, Nông Hạ, Thanh Bình, Yên Đĩnh và xã Như Cố.

Xem tiếp


Sáng 04/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Lý Quang Vịnh- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thành lập đoàn giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Ban chỉ đạo QCDCCS huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm.

Xem tiếp

12