Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017

 Ngày 6/7/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân UBND Thành phố Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tiếp công dân kỳ này, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp 5 công dân, với 03 vụ việc, cụ thể: Công dân có đơn đề nghị  được sử dụng và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước diện tích đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp tái định cư theo nguyện vọng; giải quyết tranh chấp đất vườn, đồi...

 
 Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì tiếp công dân  

Qua nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trả lời, phân tích, làm rõ vấn đề mà các hộ dân đang kiến nghị. Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Kạn đã ghi nhận các kiến nghị của công dân và giao cho các đơn vị chức năng tiến hành nghiên cứu, xem xét, phối hợp giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân đã nêu đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí giao Ban tiếp công dân thành phố tiếp tục theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố quan tâm, lắng nghe  ý kiến của Nhân dân, trong đó tăng cường công tác tiếp công dân theo qui định; kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị, giải quyết đơn thư đề nghị của công dân sớm được Lãnh đạo thành phố  chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở cơ sở không để kéo dài. 

Tác giả:  Nguyễn Tâm
Nguồn:  MTTQ thành phố