Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhìn lại công tác giảm nghèo của huyện Chợ Mới

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của người dân nên kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2017 cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

 
 Người dân xã Như Cố được hỗ trợ phân bón để thực hiện mô hình trồng cây rau bồ khai  

Nhiều chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, các mô hình trồng cây có giá trị kinh tế cao được huyện triển khai thực hiện đã tạo điều kiện cho người dân có cơ hội vươn lên trong phát triển kinh tế. Cụ thể, trong năm từ nguồn vốn sự nghiệp huyện đã hỗ trợ giống cây quýt, cam Xã Đoài, khoai tây, chanh leo cho người dân thuộc các xã Yên Cư, Mai Lạp, Thanh Mai, Thanh Vận, Yên Đĩnh, Bình Văn, Quảng Chu, Cao Kỳ, Thanh Bình. Đồng thời hỗ trợ người dân các xã Yên Đĩnh, Yên Cư, Quảng Chu cải tạo cây chè trung du, thay thế giống chè mới năng suất, chất lượng và hỗ trợ trồng mới. Kết quả, năm 2017, huyện trồng mới được 14ha cây khoai tây; 12,24ha cây cam Xã Đoài; 1,5ha cây chanh leo; 05ha cây bưởi Diễn; 18ha cây chè. 

Đối với mô hình trồng cây khoai tây, huyện đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới hỗ trợ 70% giống, 50% phân bón cho xã không phải đặc biệt khó khăn; 100% giống và phân bón cho xã đặc biệt khó khăn và ký cam kết với doanh nghiệp đầu tư bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Huyện tiếp tục vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như khoai môn, gừng, quýt, ớt xuất khẩu, măng tây, cây dược liệu, trâu, bò, dê... Đến nay toàn huyện thực hiện được 440ha diện tích cánh đồng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha. Huyện còn triển khai hỗ trợ nhân dân phương tiện sản xuất như hỗ trợ 35 máy xới đất mini cho nhân dân xã Nông Thịnh, máy sao chè cho Tổ hợp tác chè xã Như Cố, hỗ trợ làm giàn cho mô hình trồng cây chanh leo tại xã Thanh Bình, làm nhà lưới cho HTX nông nghiệp thanh niên xã Như Cố...

Bên cạnh việc hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, huyện Chợ Mới còn triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn nhằm tạo “lực đẩy” nâng cao hiệu quả xoá đói giảm nghèo. Trong năm cơ quan chức năng đã tổ chức được 5 lớp đạo tạo nghề chăn nuôi lợn gà, kỹ thuật trồng keo, nghề trồng nấm, sửa chữa máy vi tính cho 150 lao động. Đồng thời phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong nước có uy tín để tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tại thị trường các nước Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập Xê út. Năm 2017, huyện giải quyết việc làm mới cho 803 lao động, đạt 154,4% kế hoạch; đưa 43 người đi xuất khẩu lao động, đạt 113% kế hoạch.

 Kết quả đạt được

Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án của Nhà nước với việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác, chủ động phát huy nội lực nên công tác giảm nghèo năm qua của huyện Chợ Mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều mô hình kinh tế như cam, quýt, trồng cây vụ đông, ớt xuất khẩu, chè, chăn nuôi trâu, bò, dê… thực hiện có hiệu quả, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô nhỏ và vừa từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2017, toàn huyện có 462 hộ thoát nghèo, giảm 2,35%, đạt 117,5% kế hoạch. Qua đánh giá cho thấy, thành công lớn nhất trong công tác giảm nghèo ở Chợ Mới là trách nhiệm của các cấp, ngành và nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là thực hiện phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày.

Năm 2018, huyện Chợ Mới phấn đấu giảm 2% hộ nghèo so với năm 2017 và có 243 hộ thoát nghèo. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp, trong đó ưu tiên hàng đầu cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hoá và chế biến; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh. Huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn./.

Tác giả:  Hà Thanh
Nguồn:  BBK