Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, năm 2020 tỉnh Bắc Kạn còn 14.982/80.972 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,50%, giảm 1,07%; 8.469/80.972 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,46%, giảm 0,87% so với năm trước.

Xem tiếp


Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người dân, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư nên công tác giảm nghèo ở Chợ Đồn thời gian qua đã có nhiều chuyển biến.

Xem tiếp


Chiều 11/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình chính sách và trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Tết này những hộ nghèo ở huyện Ngân Sơn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có niềm vui nhân đôi, bởi họ được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chắc, ấm áp nghĩa tình.

Xem tiếp


Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động để tiếp sức cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Xem tiếp


Chiều 25/12, Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Kạn tổ chức trao 60 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết tại phường Huyền Tụng.

Xem tiếp


Sáng 21/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Viễn thông Bắc Kạn tiến hành bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại xã Lãng Ngâm (Ngân Sơn).

Xem tiếp


Bố trí, sắp xếp dân cư nhất là đối với các hộ có nguy cơ thiên tai cao là điều được Bắc Kạn quan tâm thực hiện trong những năm qua. Thông qua bố trí bằng các hình thức tập trung, xen ghép và tại chỗ đã từng bước ổn định dân cư, giúp nhân dân yên tâm sinh sống, phát triển sản xuất.

Xem tiếp


Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của người dân nên kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc...

Xem tiếp


Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, chăm lo Tết cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động trong các chương trình vì người nghèo...

Xem tiếp

123