Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Cải thiện môi trường khu vực nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực tế đã có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, cho đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 3 xã hoàn thành tiêu chí này.

 
                        Nhiều khu dân cư xây các điểm đốt rác thải sinh hoạt  

Mặc dù vậy, kết quả và hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới. Theo tìm hiểu, hiện nay phần lớn việc thu gom và xử lý rác thải chủ yếu do người dân tự thực hiện bằng phương pháp chôn lấp kết hợp với đốt thủ công; một số địa phương xây điểm đốt rác theo hộ, nhóm hộ. Chất thải, rác thải chưa được thu gom một cách triệt để. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, đồng thời làm mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm.Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tại nhiều địa phương, việc thực hiện tiêu chí môi trường đã được quan tâm và đã có những chuyển biến với hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh được tiếp tục quan tâm đầu tư; cảnh quan khu vực nông thôn được cải tạo; công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở chăn nuôi được chú trọng...

Theo bà Dương Thị Liên ở xã Cao Trĩ (Ba Bể), đã thành thói quen, rác thải của gia đình được chia ra để xử lý, trong đó túi nilon, chai lọ, vỏ đồ hộp... được đào hố chôn lấp; lá cây, cành cây nhỏ... dễ phân hủy thì được đốt tận dụng làm phân bón cho cây cối trong vườn. Thực hiện giữ gìn môi trường vào nền nếp không chỉ thay đổi thói quen giữ gìn vệ sinh trong gia đình, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế tận dụng phân, tro bón cây trồng.

Sự chủ động của những hộ gia đình như gia đình bà Dương Thị Liên đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân nông thôn, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, những điển hình này chưa nhiều, nhất là đối với những thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đạt hoặc chưa chú ý thực hiện vấn đề giữ gìn môi trường; còn nhiều cơ sở hoặc hộ chăn nuôi không thực hiện xử lý nức, chất thải mà vẫn xả trực tiếp ra môi trường; nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình hầu hết chưa được thu gom, xử lý, tình trạng đổ rác ra các khu vực sườn núi, vườn, khe, suối vẫn còn...

Thực tế kiểm tra, trong cả 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017 hầu hết vẫn chưa hoàn chỉnh được tiêu chí môi trường. Với những đòi hỏi của tiêu chí môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Về chỉ tiêu đường làng, ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường, một số địa phương tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm cuối tuần, tổ chức trồng hoa, cây xanh… Tuy nhiên, chưa được tổ chức thường xuyên, chưa đồng đều ở các địa phương. Riêng về chỉ tiêu chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định, kết quả triển khai trên thực tế còn hạn chế. Đa số các địa phương chỉ dừng lại ở mức độ khơi thông rãnh thoát tạm thời; chất thải cơ sở chăn nuôi chưa xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. Những nguyên nhân chính là do nguồn lực hạn chế, các địa phương thường ưu tiên triển khai các tiêu chí hạ tầng, đầu tư xây dựng cơ bản, thay đổi mô hình sản xuất… chưa chú trọng nhiều trong thực hiện tiêu chí môi trường; còn có những nội dung hoàn thiện mang tính chất thời điểm, chưa được liên tục duy trì và nâng cao chất lượng.

Đồng chí Hà Thiêm Doanh- Chủ tịch UBND xã Quang Thuận (Bạch Thông) cho biết: Thời gian qua địa phương đã nỗ lực thực hiện để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017 theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài việc khó khăn trong thực hiện tiêu chí văn hóa thì tiêu chí môi trường cũng đang là trở ngại lớn để hoàn thiện các tiêu chí. Mặc dù địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa bỏ được thói quen trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, đặc biệt là việc xử lý nước thải trong chăn nuôi...

Trong khi nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường còn hạn chế, để cải thiện môi trường thì các ngành, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, thực hiện phân loại rác để xử lý, sử dụng hầm biogas và men vi sinh để xử lý chất thải trong chăn nuôi, trồng nhiều cây xanh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương để nâng cao, phát huy vai trò của người dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia tích cực của người dân. Thực hiện lồng ghép vào các chương trình truyền thông tập huấn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa truyền thanh... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác bảo vệ môi trường./.


Tác giả:  Phóng viên
Nguồn:  BBK