Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Anh Thào A Súa (dân tộc Mông tại thôn Nà Bản, xã Xuân Lạc) là một tấm gương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng NTM tại huyện Chợ Đồn. Nhận thấy Chương trình xây dựng NTM đem lại lợi ích lớn, lâu dài đối với việc phát triển kinh tế của địa phương, anh Súa và gia đình đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Năm 2018, để góp phần xây dựng đường liên thôn Nà Bản - Cốc Slông, gia đình anh Súa đã quyết định hiến tặng 1.123,5 m2  đất trồng cây hàng năm không yêu cầu đền bù. Trong quá trình xây dựng tuyến đường, gia đình anh Súa luôn tích cực tham gia đầy đủ các ngày công huy động của thôn, đồng thời cùng cán bộ thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng tuyến đường đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Ghi nhận những đóng góp này trong xây dựng NTM tại thôn, xã, năm 2019, anh Súa đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chia sẻ về việc hiến đất để làm đường, anh Súa cho biết: “Trước đây, tuyến đường từ trung tâm xã vào thôn chỉ là con đường mòn, đi lại rất khó khăn, nhất là những ngày trời mưa, trơn trượt. Nhận thấy, nếu không có đường xá đi lại dễ dàng thì kinh tế thôn không thể phát triển được, chính vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn, đất sản xuất ít nhưng khi xã có chủ trương xây dựng tuyến đường bê tông vào thôn, gia đình tôi đã quyết định hiến hơn 1.000 m2 đất và vận động bà con trong thôn cùng hiến đất, ngày công lao động để làm đường".

 
   Anh Thào A Súa trên con đường liên thôn được xây dựng có sự đóng góp của gia đình  

Có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM, hộ gia đình ông Lường Văn Thắng, thôn Tham Không, xã Quang Phong là hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” của huyện Na Rì. Những năm qua, bản thân ông Lường Văn Thắng và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn bản, phát triển kinh tế gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, gia đình ông Thắng đã hiến 100 m2 đất ruộng và 100 m2 đất nền nhà để cho thôn làm đường. Đặc biệt, gia đình ông đã dỡ toàn bộ ngôi nhà mà gia đình đang sinh hoạt và di dời nhà ở đi chỗ khác để cho thôn làm đường đúng tiến độ. Ngoài ra, gia đình ông còn vận động bà con trong thôn cùng hiến đất để xây dựng đường nội thôn. Với những đóng góp tích cực trong xây dựng NTM, năm 2019, gia đình ông Thắng được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen; năm 2020 được UBND huyện Na Rì tặng Giấy khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Không chỉ các hộ nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, giúp sức các xã xây dựng NTM. Điển hình như Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2016-2018 đã giúp xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn xây dựng NTM đạt từ 3 tiêu chí lên 11/19 tiêu chí; năm 2019, giúp đỡ xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn về đích NTM; năm 2020, được phân công giúp đỡ xã Dương Phong xây dựng thành công xã NTM, hiện nay, Sở đang tích cực phối hợp với xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Phong trào xây dựng NTM đã và đang trở thành phong trào phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM đã có sự chuyển biến rõ rệt. Chính vì vậy, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng NTM của địa phương. Toàn tỉnh đã có hàng trăm điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 09 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để các tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng NTM, đồng thời phong trào thi đua xây dựng NTM lan tỏa sâu rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân./.


 
Tác giả:  Hương Dịu
Nguồn: