Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2018, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù thời gian qua các địa phương có nhiều cố gắng, nhưng tiến độ chuyển biến còn chậm, cần có giải pháp và sự chủ động tích cực hơn để đạt mục tiêu đề ra.

Những ngày qua, đoàn thẩm định của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện ở các địa phương cho thấy, phần lớn đều gặp khó khăn và chuyển biến chậm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ở tiêu chí môi trường, đặc biệt là đối với các thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số việc xử lý rác thải, chất thải trong chăn nuôi, dịch chuyển chuồng trại xa nhà theo quy định... chưa có nhiều chuyển biến. Đối với tiêu chí thu nhập, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa xác định được cây trồng chủ lực, khó khăn trong việc thành lập được hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, một số tiêu chí được địa phương đánh giá là đạt nhưng khi cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế thì chưa đạt hoặc mới chỉ tạm đạt, tức là không bền vững.

 
 Người dân thôn Nà Lạn, Vân Tùng, Ngân Sơn tham gia làm đường giao thông liên thôn  

Ở xã Vân Tùng (Ngân Sơn), tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm chỉ tiêu về chất thải rắn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế; nâng cao mức thu nhập, hộ nghèo thoát nghèo bền vững còn khó khăn đối với các thôn vùng cao. Mức thu nhập bình quân đạt hơn 27,7 triệu đồng/người/năm, tuy nhiên, nhiều thôn còn khó khăn như Nà Lạn, Nà Bốc, Nà Pài, Nà Ké...

Ở xã Giáo Hiệu (Pác Nặm), chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp. Đến nay, toàn xã có mức thu nhập bình quân là hơn 19,5 triệu đồng/người/năm, như vậy còn cách khá xa so với mức thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm theo bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Trong khi đó, hiện nay, sản phẩm nông, lâm nghiệp của địa phương sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Năm 2018, toàn xã chuyển đổi đất trồng ngô, lúa sang trồng nghệ được 5,5ha; cây gừng được 7,2ha; dưa lê, dưa hấu được 0,3ha; thực hiện mô hình chăn nuôi lợn địa phương và nuôi vỗ béo trâu, bò với gần 200 hộ tham gia. Đối với tiêu chí có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, hiện nay địa phương đang hỗ trợ thành lập mới 1 hợp tác xã về chăn nuôi lợn và trồng rau, hỗ trợ thành lập 3 tổ hợp tác trồng gừng, 1 tổ hợp tác nuôi trâu, bò vỗ béo. Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực vẫn chưa đạt được. Trong 417 hộ dân thì có 125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,6% (đã trừ số hộ nghèo bảo trợ xã hội). 

Việc thực hiện tiêu chí môi trường ở xã Giáo Hiệu cũng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, di chuyển hệ thống chuồng trại xa nhà. Thực tế kiểm tra cho thấy, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân hầu hết đều làm gần nhà ở, đa số không có hố xử lý phân bảo đảm vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường chỉ chiếm khoảng 10%. Cụ thể: Còn 102 hộ chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn; trên 125 hộ chuồng trại chăn nuôi chưa bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường, trong đó có 20 hộ tham gia chăn nuôi có nhu cầu hỗ trợ kinh phí xây dựng bể biogas, số kinh phí để thực hiện hỗ trợ là 325 triệu đồng.


Tác giả:  Tùng Vân
Nguồn:  BBK