Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Chang

Sáng 06/11, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Ngân Sơn đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Chang, xã Đức Vân (Ngân Sơn).

 
 Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho thôn Bản Chang.  

Thôn Bản Chang, xã Đức Vân hiện có 76 hộ với 287 khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh cùng sinh sống. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân thôn Bản Chang đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường vào thôn được bê tông hóa khang trang; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 12 hộ; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Kinh tế từng bước phát triển, bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia các phong trào lao động sản xuất. Tình hình an ninh trong thôn luôn được giữ vững. Thôn luôn duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Năm 2020, thôn được UBND huyện khen thưởng thôn văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 - 2020…

 
                               Bà con thôn Bản Chang vui văn nghệ tại ngày hội.  

Về dự Ngày hội với bà con nhân dân thôn Bản Chang, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng, biểu dương những kết quả mà bà con nhân dân đã đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, bà con  trong thôn tiếp tục tập trung phát triển cây trồng thế mạnh của địa phương có giá trị kinh tế cao; phát triển kinh doanh du lịch; nuôi thủy sản; động viên con em tích cực học tập tốt trở thành chủ nhân tương lai của quê hương đất nước; tổ chức phát triển tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn; chủ động tích cực trong xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Tác giả:  Lý Dũng
Nguồn: