Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Năm 2018, Bắc Kạn phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là các xã: Giáo Hiệu, Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Hà Hiệu, huyện Ba Bể; Đông Viên, huyện Chợ Đồn; Bình Văn, huyện Chợ Mới; Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Hảo Nghĩa, huyện Na Rỳ.

Bằng sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đến thời điểm cuối năm 2017, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 23 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 74 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 05 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 8,7 tiêu chí.

Thanh niên Thành phố Bắc Kạn tham gia làm đường giao thông nông thôn thôn Nà Bản, xã Nông Thượng (01 trong 07 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017)

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung các điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, vận động nhân dân để quyết tâm phấn đấu hoàn thành 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những xã còn lại, mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 01 tiêu chí trở lên so với năm 2017./.

Tác giả:  Thu Cúc
Nguồn:  Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn