Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn: 55 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 55/110 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Vùng nguyên liệu sả để sản xuất tinh dầu của HTX Hương Ngàn tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông
   Vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu sả của HTX Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông).

 Để hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã phải có ít nhất 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác trở lên đang hoạt động hiệu quả. Đây là tiêu chí quan trọng trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo. Thời gian tới, ngành chuyên môn và các địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phát triển và củng cố hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất, gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và tái cơ cấu ngành nông nghiệp./.


Tác giả:  Lê Trang
Nguồn:  BBK