Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở

Thời gian qua, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Ba Bể đang từng bước được đầu tư hoàn thiện. Qua đó đáp ứng các nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp cận thông tin ở từng khu dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Địa Linh là một trong những xã đã xây dựng được hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đồng bộ, khang trang. Bà Hoàng Thị Ly- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "100% các thôn có nhà văn hóa xây dựng theo quy chuẩn mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hằng năm, địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân. Việc duy trì, phát triển thiết chế cơ sở vật chất văn hóa góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Thực hiện tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, tạo sức lan tỏa đến tất cả các khu dân cư. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhà văn hóa thôn được xây dựng đều có sự góp sức của bà con địa phương. Nhiều nơi đã huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm để đầu tư, mua sắm các trang thiết bị như loa đài, bàn ghế... Theo thống kê, toàn huyện Ba Bể hiện có 181/183 thôn có nhà văn hóa; 7 câu lạc bộ bóng chuyền hơi; 6 câu lạc bộ văn nghệ, bóng chuyền hơi người cao tuổi; 2 câu lạc bộ bơi; 2 câu lạc bộ bóng đá... Ngoài ra còn có nhiều câu lạc bộ khác hoạt động thường xuyên như bóng chuyền da, bóng bàn, cầu lông... 

 
               Nhà văn hóa xã Địa Linh được xây dựng khang trang.  

Đến nay, 14/15 xã trên địa bàn huyện có đài truyền thanh với 112 cụm loa đang sử dụng. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh đến các hộ gia đình đạt trên 64%. Để từng bước nâng cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn và tỷ lệ phủ sóng, huyện đã sử dụng Đài ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (gọi tắt là Đài phát thanh thông minh) tại 3 xã Đồng Phúc, Cao Thượng và Phúc Lộc. Cùng với đó, các địa phương tiếp sóng đầy đủ các chương trình phát thanh của Trung ương, của tỉnh và huyện. Năm 2020, huyện đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa kỹ thuật các đài truyền thanh xã với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng, đảm bảo công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin thời sự nhanh chóng, chính xác, kịp thời.Cơ sở vật chất được đảm bảo, hằng năm, huyện ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao đến các địa phương. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia, lưu giữ và phát triển các môn thể thao, trò chơi dân gian của các dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Quan tâm chú trọng phát triển một số môn thể thao phù hợp với điều kiện và nhu cầu của quần chúng nhân dân các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Lý Thị Thịnh- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả, đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Hoạt động giao lưu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Qua đó giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.Tác giả:  Thu Hường
Nguồn: