Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tối 14/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao tại xã Lục Bình.

Xem tiếp


Tối 09/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao huyện Chợ Đồn năm 2019 tại xã Đông Viên.

Xem tiếp


Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao năm 2019 tại xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Tối 04/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, thuộc Sở Công thương Bắc Kạn đã tổ chức khai mạc "Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao" tại xã Đông Viên (Chợ Đồn).

Xem tiếp


Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong 6 tháng đầu năm 2015, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công 1 hội chợ và 4 phiên chợ hàng Việt về vùng cao, với tổng doanh thu ước đạt trên 7 tỷ đồng.

Xem tiếp


Cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Xem tiếp


Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại huyện Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung đã đi qua chặng đường hơn 5 năm.

Xem tiếp