Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại huyện Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung đã đi qua chặng đường hơn 5 năm. Thực hiện Cuộc vận động, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn huyện đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, qua đó, giúp người dân và cán bộ thay đổi nhận thức, thói quen lựa chọn hàng hóa, ngày càng tin tưởng và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc vận động và thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng ban. Hàng năm Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Cuộc vận động tại các xã, thị trấn và đánh giá tình hình Cuộc vận động theo quy định.

 Miến Nhất Thiện - một sản phẩm nổi tiếng của huyện Ba Bể 
được người tiêu dùng ưa chuộng

Xác định công tác tuyên truyền luôn là một trong những yếu tố then chốt để đem lại thành công, huyện Ba Bể đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức phát động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Huyện thực hiện quán triệt đến từng đơn vị, địa phương về tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động; vận động, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân địa phương hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tiêu dùng cá nhân, coi đó như một hành động thiết thực để thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thường xuyên kết hợp lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải tin, bài, phóng sự về nội dung Cuộc vận động; tuyên truyền tại khu dân cư gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; treo băng rôn, phát tờ rơi, triển khai nội dung Cuộc vận động qua các buổi họp khu dân cư, của các đoàn thể…

Bên cạnh đó, huyện còn khuyến khích các cơ quan, đơn vị khi mua sắm công nên ưu tiên sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh hay làm dịch vụ khi triển khai các dự án, công trình… ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ nội địa có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiến tới đăng ký thương hiệu cho hàng hóa sản xuất trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhà sản xuất thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường, xây dựng thương hiệu cho nhiều sản phẩm, hàng hóa.

Hàng năm, huyện Ba Bể còn tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị tổ chức hội chợ thương mại đưa hàng Việt Nam đến người tiêu dùng và phiên chợ hàng Việt về vùng cao. Trong đó, các mặt hàng hóa bày bán tại hội chợ thường chiếm trên 70% là hàng nội địa, phiên chợ hàng Việt về vùng cao với 100% là hàng do Việt Nam sản xuất, với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập và sản xuất của địa phương.

 Người dân huyện Ba Bể đang dần hình thành thói quen lựa chọn
hàng Việt Nam trong mua sắm

Cùng với việc các doanh nghiệp tự nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, Đội quản lý thị trường huyện còn phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, qua đó giúp tạo môi trường, thị trường lành mạnh, tăng sức mua sắm của người tiêu dùng.

Với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, sau hơn 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hiện nay, nhiều cán bộ, đảng viên, viên chức và người tiêu dùng trên địa bàn huyện đã có thói quen lựa chọn hàng Việt khi mua sắm, sử dụng hàng hóa nội địa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đồng thời vận động người thân, gia đình sử dụng hàng hóa nội địa, coi đó là việc làm thiết thực thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của dân tộc, bước đầu hình thành nét văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với đó, phần lớn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện khi xây dựng và mua sắm đồ dùng, trang thiết bị lắp đặt tại công sở đều ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ huyện cũng thực hiện đặt hàng tại các cơ sở sản xuất hàng Việt Nam để phục vụ người tiêu dùng.

Qua thăm nắm thị trường của ngành chức năng, sản phẩm của địa phương sản xuất và lượng hàng hóa nội địa có nguồn gốc lưu thông trên địa bàn huyện Ba Bể trong những năm gần đây được người tiêu dùng lựa chọn và tiêu thụ khá cao. Phong trào người Việt dùng hàng Việt đang ngày một lan tỏa sâu rộng, hình thành một nét văn hóa tiêu dùng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư địa phương, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tiếp tục phát triển./.

Tác giả:  Ngọc Lan
Nguồn: 

Tin bài mới: