Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2018, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động của cán b, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

 
   Việc học tập và làm theo Bác đã được nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đồng tình, tự giác thực hiện, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Trong ảnh anh Đào Xuân Tính (người thứ 2 từ phải sang) tình nguyện giúp đỡ hộ nghèo khó khăn ở thành phố Bắc Kạn xây nhà ở.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Đây là vấn đề tưởng đơn giản nhưng cũng là vấn đề rất khó đặt ra trong quá trình và giai đoạn hiện nay, yêu cầu người đứng đầu, đảng viên vừa phải đảm bảo tốt tác phong, phong cách khách quan, dân chủ, gần dân, hiểu dân, sâu sát cơ sở  nhưng vẫn phải đảm bảo tính quyết đoán trong chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ... đấy là những điều người dân đang cần ở cán bộ quản lý, lãnh đạo, đảng viên.Xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt nội dung đột phá của Đảng bộ tỉnh là: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”. Chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhiều nội dung trước hết là việc kiểm điểm việc học tập chuyên đề và kiểm điểm việc thực hiện các nội dung thực hiện học tập tác phong, phong cách của Bác.

Theo đó, tỉnh ta đã xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân. Đối với tập thể  tập trung xác định 4 việc làm theo Bác với nội dung chủ yếu như: Thực hiện nghiêm túc việc học tập, kiểm điểm, nhận diện và tự gột rửa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phong cách, tác phong công tác; tập trung lựa chọn giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân ”, bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị 05 và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh ủy hằng năm với các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên và cấp ủy viên các cấp: Đã chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu làm theo Bác; đồng thời mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm trước tập thể những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Việc nêu gương được thực hiện từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với tinh thần chỉ đạo là nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, thay đổi từ những việc làm tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt, công tác như trong sử dụng phương tiện, tài sản công; không dùng ngân sách để tiếp khách riêng, trực tiếp cùng cán bộ cơ quan đi lao động giúp đỡ xã thôn khó khăn, tiết kiệm tối đa việc tổ chức ăn uống, hội nghị cho đến việc chỉ đạo toàn tỉnh xây dựng quy định không can thiệp, chi phối vào các hợp đồng, dự án XDCB, đấu thầu, mua sắm cũng như công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ vì mục đích cá nhân; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách vào những việc không cần thiết trong tổ chức hội họp từ tuýp chữ, băng zôn, hoa, quà tặng đã tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm hàng chục tỷ đồng,…. Những việc làm trên đã dần lan tỏa đến nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên: Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch làm theo Bác và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong tháng 3 hằng năm với hàng chục nghìn bản đăng ký và hàng trăm nghìn việc làm cụ thể chủ yếu tập trung vào sửa đổi tác phong, lối sống, cung cách làm việc, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng, nơi cư trú,.... Việc đăng ký làm theo Bác đã được nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đồng tình, tự giác thực hiện, góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 2018, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp đi vào từng phần việc cụ thể, những việc đã đăng ký làm theo Bác, tránh hình thức. Đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm thành công nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Nhiều địa phương trong tỉnh xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... được nhân dân ghi nhận./.

Tác giả:  Duy Khánh
Nguồn: