Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thứccủa cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Từ đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, lao động sản xuất củacác cá nhân, tập thể ngày càng hiệu quả hơn.

Hai năm qua, việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, tỉnh mời báo cáo viên Trung ương giúp triển khai chuyên đề toàn khóa và từng năm, được truyền hình trực tiếp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, học tập. Cung cấp tài liệu học tập chuyên đề, biên tập đầy đủ tài liệu tham khảo các năm cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các đồng chí Tỉnh ủy viên. Đồng thời, nhiều đơn vị cấp huyện, cơ sở đã mở các lớp học quán triệt và làm sâu sắc hơn các nội dung của chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị. Điển hình như các đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Các cơ quan tỉnh, huyện Ba Bể, Pác Nặm, Công an, Quân sự tỉnh.

Qua 02 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức được 542 lớp học với hơn 56.753 lượt học viên tham gia… Sau khi học tập chuyên đề, Tỉnh ủy và nhiều đảng bộ, chi bộ đã tiến hành chỉ đạo viết tay bài thu hoạch hoặc phiếu đánh giá nhận thức; thành lập hội đồng đánh giá, thông báo kết quả cho các tập thể, cá nhân trong đó chú trọng đánh giá nhận thức của đội ngũ cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo Bác và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm.

Việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng gắn với việc đổi mới phương thức truyền đạt, nắm bắt, đánh giá học viên, báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo chuyển biến căn bản về phong cách, tác phong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng học tập và làm theo Bác về phong cách, tác phong công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nội dung đột phá của Đảng bộ tỉnh là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”. Chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân. Theo đó, đối với tập thể tập trung xác định 4 việc làm theo Bác với nội dung chủ yếu như: Thực hiện nghiêm túc việc học tập, kiểm điểm, nhận diện và tự gột rửa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phong cách, tác phong công tác; tập trung lựa chọn giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”, bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị 05 và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh ủy hằng năm với các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên và cấp ủy viên các cấp: Chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu làm theo Bác; đồng thời mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm trước tập thể những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Nêu gương từ đồng chí Bí thư tỉnh ủy, với tinh thần chỉ đạo là nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, thay đổi từ những việc làm tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt, công tác như trong sử dụng phương tiện, tài sản công, sử dụng điện, nước; không dùng ngân sách để tiếp khách riêng, trực tiếp cùng cán bộ cơ quan đi lao động giúp đỡ xã thôn khó khăn, tiết kiệm tối đa việc tổ chức ăn uống, hội nghị cho đến việc chỉ đạo toàn tỉnh xây dựng quy định không can thiệp, chi phối vào các hợp đồng, dự án XDCB, đấu thầu, mua sắm cũng như công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ vì mục đích cá nhân; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách vào những việc không cần thiết trong tổ chức hội họp từ tuýp chữ, băng zôn, hoa, quà tặng... tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Những việc làm trên đã dần lan tỏa đến nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên: Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong tháng 3 hằng năm với hàng chục nghìn bản đăng ký và hàng trăm nghìn việc làm cụ thể chủ yếu tập trung vào sửa đổi tác phong, lối sống, cung cách làm việc, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng, nơi cư trú... Việc đăng ký làm theo Bác đã được nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đồng tình, tự giác thực hiện, góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp trên địa bàn. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương như: Đồng chí Dương Văn Tính- Phó Giám đốc Công an tỉnh luôn tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, sôi nổi, linh hoạt tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hay đồng chí Hoàng Văn Khyà- Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn (Pác Nặm) tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chung sức làm 2km đường bê tông vào thôn bản với trên 1.000 ngày công lao động; ông Đào Xuân Tính, tổ 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tích cực hưởng ứng các chương trình từ thiện nhân đạo trên địa bàn, tham gia xây dựng nhà ở cho những hộ chính sách...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm thành công nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Nhiều địa phương trong tỉnh xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... được nhân dân ghi nhận.

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, tự giác với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện từ tháng 5 năm 2015 tiếp nối từ thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến hết năm 2017 trong 59/122 xã được giúp đỡ đã có 6 xã vượt qua 9 tiêu chí, 36 xã tăng tiêu chí. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, thiếu thốn cả về kinh phí, nguồn lực để nỗ lực giúp xã từ phương thức tuyên truyền,vận động quần chúng đến củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trợ giúp pháp lý, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội....

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 02 năm thực hiện, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở địa phương vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo học tập, kiểm điểm chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy còn hình thức, chưa chuẩn bị đầy đủ, sâu sắc về nội dung; một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham gia học tập chuyên đề hằng năm còn thiếu nghiêm túc; chưa đảm bảo thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề hằng tháng; việc đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác của cá nhân, tập thể sau khi học tập chuyên đề còn chung chung, chưa sát với yêu cầu; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình nặng về hình thức, nội dung sinh hoạt tại một số chi bộ còn đơn điệu, nghèo nàn.

Công tác kiểm tra việc “học tập và làm theo” Bác chưa thường xuyên, sát sao; việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân gắn với việc đăng ký làm theo Bác chưa thống nhất, đồng bộ; cơ chế giám sát, kiểm soát cán bộ, đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương  còn chồng chéo, bất cập, hình thức; một số cấp ủy còn có biểu hiện né tránh giải quyết hoặc chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm; việc nhân rộng điển hình tiên tiến, phong trào lao động, học tập, sáng tạo... chưa được lan tỏa rộng khắp. Với những hạn chế đã được chỉ rõ, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tác giả:  Duy Khánh
Nguồn:  BBK