Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh ký chương trình phối hợp công tác

Chiều 21/4, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Báo Bắc Kạn và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2016 – 2020.


d
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đài PT-TH và Báo Bắc Kạn ký chương trình phối hợp công tác

 

Tại buổi lễ ký kết, các cơ quan đã thống nhất về hình thức, nội dung và thời lượng tuyên truyền chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương điển hình tiêu biểu; những cách làm hay của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở nơi cư trú và hoạt động công tác trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tuyên truyền biểu dương những gương người tốt, việc tốt và các hoạt động xã hội từ thiện trong nhân dân…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các ban chuyên môn, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh tạo mọi điều kiện phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền.

Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp trên cơ sở các hoạt động thực tiễn của địa phương gắn với nội dung hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.../.


Tác giả:  CTV
Nguồn:  Báo Bắc Kạn

Tin bài mới: