Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với Công an tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-CAT–MTTQ ngày 13/5/2021 của Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-,MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp 09 giai đoạn 2021 – 2023, 

Cụ thể xem TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Công An tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ....(24/06/2021)

Chương trình Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025(24/06/2021)

Chương trình phối hợp Triển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2019(11/04/2019)

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018(13/04/2018)

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018(12/04/2018)

Phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(29/06/2017)

Chương trình phối hợp Triển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2017(20/06/2017)

Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (20/06/2017)

Hội Khuyến học tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020(28/07/2016)

Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh ký chương trình phối hợp công tác(26/04/2016)