Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ....

Thực hiện Kế hoạch số ...

TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Công An tỉnh
Nguồn: