Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Khuyến học tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 28/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học và Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 -2020 với 6 đơn vị là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh với các nội dung, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng xã hội học tập, mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập; hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh, thanh niên vay vốn Khuyến học; huy động các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên dương khen thưởng những điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài... Qua đó, nhằm động viên cán bộ, hội viên các cấp tích cực tham gia các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng./.

 

Tác giả:  Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh