Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 02 năm 2022, xuất bản ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 01 năm 2022, xuất bản ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 04 năm 2021, xuất bản ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 1 năm 2021, xuất bản ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 2 năm 2021, xuất bản ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 1 năm 2021, xuất bản ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Xem tiếp


Bản tin Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể số 4 năm 2020.

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể số 3 năm 2020

Xem tiếp


Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể xuất bản tháng 6 năm 2020.

Xem tiếp


“Các địa phương triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp vào cuộc sống” là yêu cầu và chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Lễ khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đến hết năm 2019 được tổ chức vào ngày 09/9/2019 tại Hà Nội.

Xem tiếp

123