Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn

I. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Đồn

- Đ/c: Tổ 3 Đồng Sơn, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

- Điện thoại: 0209. 3882233

- Ban Thường trực:

      1. Ông Ma Văn Trị - Chủ tịch.

      2. Ông Lường Ngọc Danh - Phó chủ tịch

      3. Bà Nông Thị Ngọc Hân - Ủy viên Thường trực

      4. Bà Hoàng Thị Hậu - Ủy viên Thường trực

II. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Mới

- Đ/c: Tổ 1,thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

- Điện thoại: 0209 3865023

Ban Thường trực

      1. Ông Triệu Đức Đường - Chủ tịch.

      2. Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch

      3. Bà Chu Thị Hồng - Ủy viên Thường trực

III. Ủy ban MTTQ VN huyện Na Rì

- Đ/c: Phố B, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

- Điện thoại: 0209 3884 287

      1. Ông Phạm Hồng Thái  - Chủ tịch.

      2. Ông Nông Thanh Nghệ - Phó Chủ tịch

      3. Bà Nông Thị Đèm - Uỷ viên Thường trực

IV. Ủy ban MTTQ VN huyện Ngân Sơn

- Đ/c: Tiểu khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

- Điện thoại: 0209 3874 169

- Ban Thường trực:

      1. Ông Phan Văn Chín - Chủ tịch.

      2. Ông Lương Khánh Toàn - Phó chủ tịch

      3. Bà Đinh Thu Trang - Ủy viên Thường trực

V. Ủy ban MTTQ VN huyện Ba Bể

- Đ/c: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại: 0209 3876 353

- Ban Thường trực:

      1. Ông Lý Đức Tuyền - Chủ tịch.

      2. Bà : Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Nga 

      3. Bà Hoàng Thị Phượng - Ủy viên Thường trực

VI. Ủy ban MTTQ VN huyện Bạch Thông

- Đ/c:Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

- Điện thoại: 0209 3850 071

- Ban Thường trực:

      1. Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch

      2. Trần Thị Nhung - Phó chủ tịch      

      3. Ông Nguyễn Duy Chuyên - Ủy viên Thường trực

VII. Ủy ban MTTQ VN huyện Pác Nặm

- Đ/c: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

- Điện thoại: 0209 3893 314

- Ban Thường trực:

      1. Ông Hoàng Văn Thắm - Chủ tịch.

      2. Bà Triệu Thị Điệp - Phó Chủ tịch

      3. Ông Hoàng Văn Tuân - Ủy viên Thường trực

VIII. Ủy ban MTTQ VN Thành phố Bắc Kạn

- Đ/c: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

- Điện thoại: 0209 3870 285

- Ban Thường trực:

      1. Ông Đặng Văn Lê - Chủ tịch.

      2. Ông Lý Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch

      3. Ông Nông Xuân Hưng - Ủy viên Thường trực 

Tác giả: 
Nguồn: