Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Phong trào và Tuyên giáo

 

Ban Phong trào và Tuyên giáo

Số điện thoại: 0209.3871591

* Chức năng, nhiệm vụ;

- Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", "Vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về: Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân,...

. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11) hàng năm.

- Tham mưu giúp lãnh đạo theo dõi, tổng hợp, quản lý sử dụng có hiệu qủa, đúng quy định Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”.

- Ngành có liên quan để tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa.

- Tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống MTTQ các cấp.

- Giúp Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền trong từng thời gian và đột xuất về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, lich sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì.

- Giúp Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.Tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng dân tộc và các chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành liên quan.

 -Tham mưu cho Ban Thường trực biên soạn, xuất bản cuốn Bản tin công tác Mặt trận, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân tộc, trang Web của MTTQ tỉnh.

 - Hướng dẫn, tổng hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

 - Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Tuyên giáo Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh.

 

Danh sách cán bộ;

 

Nguyễn Tiến Trường

Trưởng ban

truongnt.mttq@backan.gov.vn

Trương Thu Dịu

Phó Trưởng ban

diutt.mttq@backan.gov.vn

Hoàng Thị Sính

Chuyên viên

sinhht.mttq@backan.gov.vn

Đường Thục Thiền

Chuyên viên

thiendt.mttq@backan.gov.vn

Triệu Thị Hồng Việt

Chuyên viên

viettth.mttq@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: