Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Xem tiếp