Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại diện các tổ chức thành viên

Đại diện các tổ chức thành viên 

 

STT

Tên tổ chức thành viên

Địa chỉ

Đại diện tổ chức thành viên tham gia Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chức vụ

1

Tỉnh ủy Bắc Kạn

Tổ 1A, p. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

Ông Hoàng Duy Chinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy

2

Hội Nông dân

tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7b, Phường Đức Xuân,TP. Bắc Kạn

Ông Lưu Văn Quảng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

3

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 tỉnh Bắc Kạn

Tổ 8B, Phường Đức Xuân,TP. Bắc Kạn

Bà Hà Thị Liễu

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

tỉnh Bắc Kạn

4

Liên đoàn Lao động

 tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Vi Văn Nghĩa

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

tỉnh Bắc Kạn

5

Hội Cựu chiến binh

tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Vũ Tiến Trì

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

6

Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Tổ 7, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn

Ông Nông Bình Cương

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

7

Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn

Tổ 5, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Nguyễn Quyết Thắng

Phó chủ tịch Hội Đông y  tỉnh Bắc Kạn

8

Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Hoàng Gia Bình

Chủ tịch Hội Luật gia      tỉnh Bắc Kạn

9

Báo Bắc Kạn

Tổ 6, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Hoàng Đức Chí

Tổng biên tập Báo Bắc Kạn

10

Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

Tổ 10, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

   

Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

11

Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn

Ông Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn

12

Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Hoàng Đức Hoan

Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn

13

Hội Chữ thập đỏ

 tỉnh Bắc Kạn

Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

Ông Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn

14

Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Lèng Văn Tý

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn

15

Hội văn học nghệ thuật tỉnhBắc Kạn

Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, TP.  Bắc Kạn

Ông Dương Văn Phong

Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn

16

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Đinh Quang Việt

Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Bắc Kạn

17

Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn

Tổ 4, Phường Minh Khai, TP. Bắc Kạn

Ông Nguyễn Công Vịnh

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn

18

Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Hứa Thanh Giang

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin tỉnh Bắc Kạn

19

Hội NS &VSMT tỉnh Bắc Kạn

Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Triệu Đức Hiệp

Chủ tịch Hội NS &VSMT tỉnh Bắc Kạn

20

Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn

Tổ 9, Phường Chí Kiên, , TP. Bắc Kạn

Ông Nông Quốc Đới

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn

21

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn

Ông Nông Đức Toàn

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn

22

Liên hiệp Các hội KH & KT tỉnh

Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Ông Hoàng Ngọc Đường

Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH & KT tỉnh

23

Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh

Thành phố Bắc Kạn

Ông Đỗ Đức Lại

Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: