Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

 

BÀ: ĐỖ THỊ MINH HOA

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 0912.539.818

 

 

ÔNG: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Phó Chủ tịch 

Số điện thoại:  0912.001.450

 

 

 

ÔNG: PHẠM HUY HOÀNG

Phó Chủ tịch

Số điện thoại:  0912.557.203

 

 

 

 

 

ÔNG: VI THANH CẦM

Ủy viên Ban Thường trực

Số điện thoại:  0209.3812.980

 

 

ÔNG: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào - Tuyên giáo

Số điện thoại:  0209.3811.550

 

BÀ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc -Tôn giáo

 

Số điện thoại:  0209.3873080

 

Tác giả: 
Nguồn: