Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

 

ÔNG: MA TỪ ĐÔNG ĐIỀN

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 0209.3871.592

 

 

BÀ: TRIỆU THỊ THÚY

Phó Chủ tịch Thường trực

Số điện thoại:  0209.3811.199

 

 

 

ÔNG: PHẠM HUY HOÀNG

Phó Chủ tịch

Số điện thoại:  0209.3873.082

 

 

ÔNG: MA NHẬT HOÀI

Phó Chủ tịch

Số điện thoại:  0209.3811.551

 

 

 

ÔNG:  VI THANH CẦM

Ủy viên Ban Thường trực

 

Số điện thoại:  0209.3812.980

 

 

ÔNG: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào - Tuyên giáo

 

Số điện thoại:  0209.3811.550

 

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc -Tôn giáo

 

Số điện thoại:  0209.3873080

 

Tác giả: 
Nguồn: