Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

1125693

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn

Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Các đồng chí: Ma Từ Đông...

Các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 08/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ...

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản

Chiều 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng giai đoạn 2022-2030 và Dự thảo Đề...

Lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo quy hoạch, đề án

Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo quy hoạch, đề án của UBND tỉnh.

Nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo...

Ngày 09/8/2022 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 925/STTTT-TTBCXB về nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí.

Tin hoạt động

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn

Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Các đồng chí: Ma Từ Đông...

Các cuộc vận động

Thành phố Bắc Kạn đón Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chiều 03/8, UBND tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí...

Các chương trình phối hợp