Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()
VIDEO,TƯ LIỆU

1068396

Thể lệ giải báo chí qoàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm...

Để Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư được triển khai theo hướng đổi mới cả nội dung và công tác tổ chức, tạo động lực thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, phóng viên nhà báo và người dân cả nước,

Dấu ấn nghị trường của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, không ngừng đổi mới, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,...

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -...

Tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua 14 Nghị quyết; cụ thể như sau:

Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với...

Theo Kế hoạch số 278/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 27/4/2022, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tại huyện Ba Bể trong các ngày từ 27/5 - 29/5/2022.

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành toàn bộ nội...

Sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục thảo luận tại Hội trường, quyết nghị thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang...

Các cuộc vận động

Rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh...

Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch...

Các chương trình phối hợp