Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

638849

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết hoạt...

Sáng ngày 30/11, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm...

Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2020

Ngày 23/11/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản về Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12. Để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh,

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

Ngày 11/11/2020 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-Ghen

Ngày 18/11/2020 Đảng ủy Các cơ quan banh hành Công văn số 74-CV/ĐU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-Ghen (28/11/1802 - 28/11/2020).

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ...

Ngày 17/11/2020 UBND tỉnh đã ban hành Công văn 6878/CV-BTC về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

Tin hoạt động

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết hoạt...

Sáng ngày 30/11, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm...

Các cuộc vận động

Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới ở Ba Bể

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt trong công tác vận động Nhân dân phát triển kinh...