Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

1098077

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức

Ngày 08/8/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức

Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

Sáng 05/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm hướng dẫn, trao đổi việc triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam và đẩy mạnh tuyên truyền mạng xã hội. Đồng chí Phùng Khánh Tài-...

ÔNG CAO XUÂN THẠO ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC TRƯỞNG BAN PHONG TRÀO CƠ...

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thạo, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Phong trào...

HƯỚNG DẪN triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm...

Ngày 11/7/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU về triển khai triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở...

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -...

Tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

Các cuộc vận động

Thành phố Bắc Kạn đón Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chiều 03/8, UBND tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí...

Các chương trình phối hợp