Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

584448

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Sáng 18/9, MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Trĩ triển khai xây dựng Mô hình “Hòm thư góp ý...

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày 09/9/2020 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1368/MTTW-BTT về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tuyên truyền 90 năm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 10/9/2020 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 1706-CV/BTGTU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 10/9/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành công văn số 1708-CV/BTGTU về Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

Tin hoạt động

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Sáng 18/9, MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự.

Các cuộc vận động

Lan tỏa từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Những năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội LHPN tỉnh triển khai với nhiều nội dung sáng tạo...