Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới nghiệm thu công trình nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...

 

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Dương Văn Thực, thôn Bản Giác, xã Hòa Mục

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết từ nguồn qũy “vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác nhằm hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và giảm nghèo bền vững chung của huyện qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện thống nhất hỗ trợ 02 nhà thuộc xã Thanh Vận, Hòa Mục trị giá 50 triệu đồng./.

Tác giả:  Chu Hồng
Nguồn:  MTTQ huyện Chợ Mới